Et review

Akupunktur-effektivt-ved-migrene

Oversiktsartikkel innen forskning viser at akupunktur er en effektiv behandlingsmetode ved  migrene som kommer i perioder. 

I studien ble akupunktur sammenlignet med vanlig rutinebehandling, lure akupunktur og forebyggende medisiner.

Pasientene fikk behandling en gang pr uke i 6 uker.

Resultatet viser at akupunkturbehandling er mer effektivt enn forebyggende medisiner ndg hyppigheten av anfall. 

Det at akupunktur er mer effektivt enn lure akupunktur viser at det ikke bare er snakk om placebo effekt. 

Resultatet kan også tyde på at behandling i 6 uker ikke er tilstrekkelig for å få varig effekt og at det kan være nødvendig med oppfølgende behandling en periode.

Les mer…

Loading Facebook Comments ...