kvinnehelseKvinnehelse – Bekkenrelatert smerte i forbindelse med svangerskap og fødsel, bekkenløsning, kroniske bekkensmerter, urinlekkasje, analinkontinens, underlivsprolaps.

Ofte kan en uhensiktsmessig bruk av kroppen, låsninger i bekkenledd og asymmetri i muskulatur være årsaker til smerter i bekkenet. Mange kvinner går unødvendig lenge med smerter og ofte er det enkle grep som skal til for å snu et uheldig smertemønster.

Ved tilstander i underlivet som skyldes svak muskulatur får du hjelp til en effektiv måte å trene bekkenbunnen på. Det er gjort  mange studier som dokumenterer god effekt av bekkenbunnstrening.

Fysioterapeuten kan:

  • finne ut av årsaken til dine smerter
  • gi råd og veiledning om en hensiktsmessig bruk av kroppen
  • veilede deg i øvelser/trening/avspenning
  • hjelpe deg til å oppnå bedre forhold for musklene
  • mobilisering av bekkenledd hvor dette er nødvendig
  • forebygge kroniske plager

For bestilling av time, kontakt Kristin

 

Les mer om bekkenløsning: http://forskning.no/fysioterapi-svangerskap/2010/10/tidlig-blikk-pa-bekkenlosning

Loading Facebook Comments ...